logo
A A A

Velomaršruti

27/08/2021

Uz Jaunmokām un Vecmokām

Tukuma pusē reiz bijis sastopams dīvains vietvārds “Mokas”, kurš pirmo reizi vēstures avotos parādījies 1460.gadā kā Mowken Hof. Šodien šī puse vairāk zināma ar Vecmoku un Jaunmoku vārdiem, kas ir divas vietas ar diviem dažādiem muižu likteņiem. Vecmoku muižā reiz bijis viens no krāšņākajiem apkārtnes kungu namiem, kurš gājis bojā Otrā pasaules kara laikā. Par vietas greznību liecina vien drupas un iespaidīgās liepu alejas. Savukārt Jaunmokas kā atsevišķs īpašums atdalīts no Vecmokām 16.gadsimta vidū, bet šodien redzamā pils uzbūvēta 1901.gadā pēc Rīgas birģermeistara Džordža Armitsteda pasūtījuma kā medību un vasaras rezidences vieta.

Maršruta garums un segums: vienas dienas maršruts, aptuveni 22 km (7 km pilsētas ielas, 5 km asfalts, 10 km grants ceļu, 1 km uzlabots zemes ceļš)

Maršruta sākums: Tukums |dzelzceļa stacija Tukums I

Maršruta beigu punkts: Tukums |dzelzceļa stacija Tukums I

Maršruta gaita: dzelzceļa stacija Tukums I – Meža iela – Kurzemes iela – vecais Kandavas ceļš (V-1442) - Vecmokas – Jaunmokas – ceļš uz Tukumu (V-1443) – Mārtiņa iela – Stacijas iela – Lielā iela – Pils iela – Pasta iela – dzelzceļa stacija Tukums I

Maršruta marķējums: maršruts dabā nav marķēts, var sekot maršruta “Tukuma apkārtnes pilis” marķējumam, kas dabā marķēts ar ceļa zīmēm ar Nr.574

***

Apskates objekti maršrutā:

- Vecmoku muižas centrs – kungu mājas drupas un liepu alejas,

- Jaunmoku pils un parks,

- Tukuma pilsēta - vecpilsēta, pilsētas vēstures muzejs “Pils tornis”, galerija „Durvis”, Tukuma Mākslas muzejs, Durbes pils u.c.

***

Maršruta alternatīvas: var izvēlēties apmeklēt tikai vienu no muižām un pa to pašu ceļu doties atpakaļ, tad kopējais maršruta garums varētu būt ap 18 km 8 km pilsētas ielas, (9 km grants ceļu, 1 km uzlabots zemes ceļš).

Maršruta sasaiste: maršrutu iespējams sasaistīt ar citu maršrutu “Lielais loks apkārt pilsētai” vai “Tukuma apkārtnes pilis” (Nr. 574).

Informācija par ceļa segumu: maršruta sākums līkumo pa pilsētas ielām un veloceliņiem; izbraucot no pilsētas Jaunmoku virzienā - grants, zemes ceļš, tālāk uz Vecmokām arī grants, zeme ceļš, savukārt posmā Vecmokas-Tukums – asfalts.

Ieteikumi, rekomendācijas: vidējas grūtības maršruts, tomēr piemērots arī ģimenēm ar bērniem. Esiet uzmanīgi, jo pilsētas centrā ir intensīva satiksme.