logo
A A A

Zemītes muiža

Apraksts

Zemītes muižas pirmais zināmais īpašnieks bijis “Garais Klauss”, kurš 15. gs. pirmajā pusē minēts kā Zemītes lēņa mantinieks. Uzskata, ka tagadējā pils jeb kungu māja būvēta ap 1850. gadu, kad ap to izveidots arī parks. Domājams, ka neorenesanses tornis piebūvēts vēlāk jau esošai ēkai.

Muižas kungu māja nodedzināta 1905. gadā un atjaunota tikai 30. gados. Neskatoties uz ugunsgrēku postījumiem, sākotnējie pils galvenie apjomi pamatos saglabājušies. Vecajā muižas klētī 1937. gadā iekārtots Aizsargu nams. 1943. gadā ugunsgrēkā nodega vairākas muižas saimniecības ēkas. 1945. gadā Zemītes muižā izveidoja Mašīnu un zirgu iznomāšanas punktu, bijušajās Aizsargu nama telpās - Zemītes pagasta darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteju. 1949. gadā izveidoja Mašīnu un traktoru staciju (MTS). 1951. gadā staciju likvidēja un nodeva Kandavas RTU, 1962. gadā uz tā bāzes izveidoja jaunu uzņēmumu - "Tukuma lauktehnikas" filiāli. Padomju varas gados pilī atradās ēdnīca un dzīvokļi. Bija iecere pils tornī ierīkot muzeju.

Tagad bijusī kungu māja ir pašvaldības īpašums. 2000. gadā Kandavas novada dome ieguldījusi līdzekļus tās rekonstrukcijā un kopš tā laika pilī atrodas Zemītes sākumskola.

Runā, ka Zemītes pilī pusnaktī varot satikt Zilo dāmu. Zemītes muižas parkā apskatāma parka Sarga seja liepas stumbrā un Mīlētāju krēsls.

Kontaktinfomācija

Zemītes sākumskola, Zemīte, Zemītes pagasts, Tukuma novads

Telefons

(+371) 63155356, 26527265