logo
A A A

ĶEMERU NACIONĀLAIS PARKS

Apraksts

Ķemeru nacionālais parks – tā ir ļoti daudzveidīga 38 165 ha plaša teritorija. Cilvēka darbība šo teritoriju ir skārusi salīdzinoši maz, galvenokārt tikai piekrastes zvejnieku ciemos un lauksaimniecības zemēs Slampes pusē, tāpēc parks ir mājvieta daudzām retām, gan Latvijā, gan Eiropā aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām.

Ķemeru nacionālais parks nodibināts 1997.gadā. Lielo bioloģisko daudzveidību Ķemeru nacionālajā parkā rada dažādās ekosistēmas. Augu daudzveidību nodrošina daudzveidīgie augšņu cilmieži un labvēlīgie mitruma apstākļi. Šeit aug 25% no Latvijas Sarkanās grāmatas augiem, t.sk. purva dievkrēsliņš, Pallasa sausserdis, dzeltenā dzegužkurpīte, dižā aslape, rūsganā melncere un parastā purva mirte. Zāļu purvos krāšņi zied dažādu sugu orhidejas - Baltijas, stāvlapu, asinssarkanā un plankumainā dzegužpirkstītes, Lezeļa lipare.

No putnu valsts te mitinās gan Latvijā, gan Eiropā reti sastopamie jūras ērglis, ūpis, lietuvainis. Īpaši labvēlīgi barošanās un ligzdošanas apstākļi parkā ir melnajam stārķim, dzērvei un mazajam ērglim, griezei un arī retajiem dzeņiem - trīspirkstu, vidējam un baltmuguras. Pastāvīgs iemītnieks te ir bebrs. Lielie purvi ir drošs patvērums alņiem, bet parka lielajā mežu masīvā mīt staltbrieži, mežacūkas, stirnas un vilki.

Ķemeru nacionālais parks tūristiem piedāvā īpaši izstrādātus maršrutus, un tos apmeklēt varat gan ar ĶNP gidu, gan individuāli. Populārākā dabas taka ir Lielā Ķemeru tīreļa laipa, taču bez tās apmeklētājiem vēl tiek piedāvātas arī citas takas: Melnalkšņu dumbrāja laipa un Meža taka pie "Meža mājas", Slokas ezera taka, Zaļās kāpas taka, Kaņiera pilskalna dabas taka, Kaņiera ezera niedrāju laipa, Sēra dīķu laipa Raganu purvā, Kupskalnu taka piekrastē, kā arī Dunduru pļavas, kas piedāvā vērot pļavu floru un faunu, un Kaņiera ezera putnu vērošanas tornis, kas piedāvā vērot ezera mītošos putnus.

Populāras ir arī cilvēku veidotās tematiskās dabas takas, kas atrodas atpūtas kompleksā "Valguma pasaule" - Baskāju taka, Dabas gleznu taka, kā arī Meditācijas labirints un Godu laukums.

Kontaktinfomācija

"Meža māja", Ķemeri, Jūrmala

Telefons

(+371) 67730078