logo
A A A

Dabas parks ABAVAS SENLEJA

Apraksts

Dabas parks „Abavas senleja"dibināts 1999.gadā, bet aizsardzībā teritorija atrodas kopš jau 1957.gada. Parka platība ir 14933 ha. Dabas parks aptver ledājkušanas ūdeņu veidotu senieleju Latvijā – Abavas ieleju. Tā ir teritorija ar izcilu ainavisko vērtību - upes ielejas ainavas, pļavu un nogāžu ainavas, ģeomorfoloģiskās vērtības.

Senlejā ir izteiktas īpatnējas reljefa formas - stāvi krasti, dolomītu atsegumi, terašu krastu nogāzes avoti. Te ir liela pļavu ģeobotāniskā daudzveidība - sastopamas vairāk nekā 50 aizsargājamās augu sugas, un ir izcila biotopu daudzveidība. Te noteikti 11 aizsargājamie ģeoloģiskie dabas pieminekļi, tai skaitā iežu atsegumi, alas, avoti un ūdenskritumi.

Līdzīgi kā citu upju ielejas arī Abavas ieleja ir viens no floristiski bagātiem Latvijas reģioniem ar daudzām, tikai Latvijas rietumu daļai raksturīgajām sugām. Pie Kandavas atrodas Čužu purvs – unikāls kalcifilais pārejas purvs ar Latvijā vienīgo dabisko krūmu čužas augteni. Ielejai raksturīga egļu – platlapju, priežu un bērzu mežu, kadiķu audžu, pļavu un tīrumu mozaīka.

Lai baudītu senlejas ainavas un dabas daudzveidību, parkā izejamas vairākas takas. Gar Imulas upes krastiem izveidotas ir 3 takas, kas kopumā aizvedīs 10 km garā pārgājienā gar upes lejām un kraujām. Taka no "Vītiņiem" līdz viesu namam "Romance" būs aptuveni 4 km gara, no "Busēm" līdz Kauķa kalnam - nepilnus 3 km gara, bet no Kauķa kalna līdz "Grotēm" - nedaudz vairāk kā 3 km.

Veco ozolāju taka pie Kandavas mācītājmuižas gandrīz 1 km garumā ved pa stāvo senās Abavas krasta nogāzi līdz bioloģiski vērtīgām pļavām tās tagadējos krastos.

Savukārt kompleksa "Zviedru cepure" Mīlestības taka ved cauri mežam augšup kalnā, no kuras paveras brīniškīgs skats uz Abavas ieleju, bet Zirgu taka aizvedīs līdz pat Sabilei.

Kontaktinfomācija

ARDIC, Kūrortu iela 1b, Kandava, Tukuma novads

Telefons

(+371) 29263475, 28396830

E-pasts

aiac@inbox.lv